16 września 2015

O STOWARZYSZENIU

Naszym podstawowym zadaniem jest aktywne działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Swoją misję realizujemy poprzez intensywną współpracę z mediami. Przekazujemy lokalnym społecznościom rzetelne informacje w kontekście ważnych dla nich wyzwań i zachęcamy do samodzielnego pokonywania barier, umożliwiając pełne zrozumienie ich istoty.

Jak to robimy?

  • Upubliczniamy konkretne problemy lokalnych społeczności
  • Monitorujemy działania władz i samorządów
  • Wspieramy budowanie oraz konsolidację organizacji pozarządowych
  • Promujemy dialog społeczny

Nasz statut

Zarząd:

Piotr Plak – Prezes Zarządu
Krzysztof Szymański – Członek zarządu, Skarbnik, Sekretarz

 

Polub nas na Facebooku