„Chcemy Wiedzieć!” na 25 sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego

W związku z ujawnieniem opinii publicznej skandalicznie wysokiej pensji Prezes Żyrardowskiego szpitala, przy aprobacie Wiceprezydenta Kaczanowskiego, Stowarzyszenie postanowiło zabrać głos w sprawie. Podczas wystąpienia domagaliśmy się znaczącej redukcji pensji Prezes Ciecierskiej (obecnie to ok 32.000 PLN), a także odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej szpitala – Pana Kaczanowskiego. „Chcemy Wiedzieć!” zadało Staroście Szustakiewiczowi także szereg pytań:

Jaki jest obecnie stan zadłużenia szpitala?

Gdzie i czy można zapoznać się ze strategią rozwoju Spółki?

Jakie wynagrodzenie pobiera Prezydent Kaczanowski z tytuły pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej?

Jakie kompetencje Prezydenta Kaczanowskiego zdecydowały o jego powołaniu do Rady Nadzorczej?

Czy możliwe jest uzyskanie opinii Rady Nadzorczej w kontekście oceny sprawozdania Zarządu Szpitala z działalności Spółki?

Dodaj komentarz

Polub nas na Facebooku