Pacjenci żyrardowskiego szpitala narażani na utratę życia

Skrajny nieprofesjonalizm części lekarzy żyrardowskiego szpitala, narażał pacjentów na utratę życia lub zdrowia – dokumenty przekazane „Chcemy Wiedzieć!” nie pozostawiają żadnych wątpliwości w kontekście fatalnego stanu kadrowego miejskiej placówki. W sprawie nieobecności personelu medycznego w Izbie Przyjęć interweniował Wojewódzki Koordynator Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Lekarze stemplowali karty izbowe in blanco

W żyrardowskim szpitalu, przy pełnej świadomości władz placówki, dochodziło do systematycznego wystawiania kart izbowych in blanco.Oznacza to, że zlecenia lekarskie mogły określać osoby postronne, które nie posiadały wystarczającej wiedzy medycznej, potrzebnej do skutecznego leczenia pacjentów. Z  relacji personelu medycznego współpracującego ze Stowarzyszeniem wynika, że wiele osób poddawano zabiegom medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzami, którzy z niewyjaśnionych przyczyn… Czytaj więcej

Polub nas na Facebooku