„Chcemy Wiedzieć!” apeluje o wsparcie dla osób wracających z wakacji

APEL

Ws. blokady dróg w dniach 12.08 br., 19.08.br., i 28.08 br. przez przeciwników budowy linii 2x400kV Kozienice – Ołtarzew w koncepcji zgodnej z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego  

Stowarzyszenie „Chcemy Wiedzieć!” wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec formy protestu przyjętej przez środowiska blokujące budowę linii 2x400kV Kozienice – Ołtarzew w koncepcji zgodnej z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (PZPWM).

Organizowanie cyklicznych blokad głównych szlaków komunikacyjnych w woj. mazowieckim, w tym niezwykle ważnej trasy katowickiej oraz krajowej „7”, jest w opinii Stowarzyszenia działaniem wywołującym głębokie i zbędne konflikty społeczne. Kilkudziesięciu przedstawicieli gmin, które są objęte koncepcją budowy linii 2x400kV Kozienice – Ołtarzew na podstawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, podejmują aktywności stanowiące przyczynę wymiernych strat moralnych oraz materialnych osób niebędących bezpośrednio stroną w dyskusji wokół inwestycji – przede wszystkim licznych przedsiębiorstw przewozowych, a także osób prywatnych wracających w tym czasie z wakacji.

Przyjęta forma sprzeciwu stała się narzędziem obarczania odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację zwykłych obywateli oraz właścicieli firm transportowych, co w ocenie Stowarzyszenia nie posiada wsparcia społecznego. Przejawia się to w wyraźnej frustracji, a także niezadowoleniu wielu osób pokrzywdzonych przez nieadekwatne działania środowisk protestujących przeciw budowie linii 2x400kV Kozienice – Ołtarzew wg PZPWM.

Apelujemy o zaniechanie protestów w miejscach, które nie mają bezpośredniego związku ze sprawą linii 2x400kV Kozienice – Ołtarzew, a także zaprzestanie utrudniania normalnego funkcjonowania społeczeństwa w wymiarze gospodarczym.

Stowarzyszenie utworzyło wydarzenie „STOP! Terroryzowaniu kierowców”  na Facebooku, które umożliwia podzielenie się opinią nt. blokad dróg

Link do wydarzenia „STOP!Terroryzowaniu kierowców”

STOP!

14117734_1774269572785823_9006219348538329013_n

 

Dodaj komentarz

Polub nas na Facebooku